Carretons i plataformes elevadores

Carretons i plataformes elevadores

Sol·liciteu pressupost

Disposem d'un ampli parc de carretons elevadors per a la manipulació de mercaderia i plataformes elevadores de persones amb les següents possibilitats:

  • Des d’1,5 t fins a 16 t
  • Electròniques, dièsel o manuals
  • Pal triplex replegat a 2 m sense augmentar l’ alçada fins als 2 metres per a la càrrega/descàrrega de contenidors de port
  • Pals de diferents models amb possibilitat d’elevar fins a 8 m d'alçada
  • Retràctils, per poder treballar en prestatgeries convencionals o compactes amb passadissos reduïts.
  • Frontals, per treballs quotidians a naus obertes o exteriors.
  • Plataforma elevadora, tisores, braços articulats i/o telescòpiques
  • Apiladors, tot terreny o transpaletes són altres dels models que podeu triar sobre la base del vostre tipus de treball.

Lloguer tant a curt com a llarg termini, 4 hores, 8 hores, setmanal, mes o anual

Lloguer amb i sense conductor amb personal format segons normativa actual. (carnet, prevenció, etc.)

El nostre parc de góndoles i grues donen suport al servei logístic, donant-li un plus de qualitat i efectivitat, servei de lliurament i recollida immediata.

Transports amb els nostres vehicles o amb els vostres mitjans

Les nostres soluciones

Carretons fins a 16 t
Carretons fins a 16 t
Tisores fins a 28 m
Tisores fins a 28 m
Plataformes fins a 43 m
Plataformes fins a 43 m
Góndoles amb grua per a transport de retràctils amb pal de 4,10 m.
Góndoles amb grua per a transport de retràctils amb pal de 4,10 m.
Góndoles rampa per a transport de carretons frontals o elevadors.
Góndoles rampa per a transport de carretons frontals o elevadors.
Góndoles per a transports de carretons de gran tonatge
Góndoles per a transports de carretons de gran tonatge

Preguntes freqüents

Es pot conduir per la via pública amb una plataforma elevadora?
Només les plataformes elevadores remolcades, els camions cistella i aquelles plataformes autopropulsades susceptibles de poder ser matriculades i que compleixin els requisits establerts pel Reglament General de Conductors RD 818/2009 poden circular per la via pública, i és responsabilitat del client la tramitació dels permisos d'ocupació de via pública que calguin.

A més, sempre que la plataforma estigui matriculada i se circuli per la via pública cal que es disposi de carnet de conduir. Això és independent del carnet de plataforma elevadora, són dues qüestions que sovint es confonen, però són independents.

Si se circula a una velocitat màxima de 40 km/hora, n'hi ha prou amb un carnet de conduir B. A una velocitat superior dependrà del pes de la màquina, i es podrà necessitar un C per al transport de màquines de fins a 7.500 kg o un carnet superior.

Les màquines que no estiguen matriculades no poden circular per la via pública. El seu ús és exclusiu per a l'interior de recintes o obres.