Manteniment atracció del Tibidabo

24 / 08 / 2020 Transports realitzats
Manteniment atracció del Tibidabo
Manteniment atracció del Tibidabo
Manteniment atracció del Tibidabo
Manteniment atracció del Tibidabo
Manteniment atracció del Tibidabo
Manteniment atracció del Tibidabo
El treball que exercim va ser el manteniment de la corona de l'atracció "Globus" de Parc Tibidabo i la tractora que utilitzem va ser una tractora 8x4 grua 1405.

Et puges amb nosaltres?