Formació d'equip en nova normativa de trincatge de càrregues

27 / 09 / 2020 Sobre nosaltres
Formació d'equip en nova normativa de trincatge de càrregues
Algunes estadísiticas situen la mala estiba com la causant de fins al 45% dels accidents en el transport per carretera.

Fins fa més aviat poc, pràcticament no existia cap regulació sobre com assegurar la càrrega sobre un camió. L'única referència a l'respecte a tot el nostre ordenament jurídic era el Reglament General de Circulació (RD 1428/2003) Art 14, que indicava el següent:
La càrrega transportada en un vehicle, així com els accessoris que s'utilitzin per al seu condicionament o protecció, han d'estar disposats i, si cal, subjectes, de tal manera que no puguin:

Arrossegar, caure totalment o parcialment, o desplaçar-se de manera perillosa.
Comprometre l'estabilitat de el vehicle.
Produir soroll, pols o altres molèsties que puguin ser evitades.
El 2 de juny de 2017 s'ha aprovar el RD 563/2017. Aquest Reial decret regula les inspeccions tècniques que es faran als vehicles comercials en el territori espanyol. En el seu annex III determina un seguit de normes tècniques, entre les quals figura la EN12195-1: 2010, que s'han d'aplicar en la fixació de càrregues en camió; i per tant, és una regulació molt concreta i quantificable.

Concretament, aquestes són les normes tècniques:

- A 12.195-1 Càlcul de les forces d'amarratge.
- A 12640 Punts d'amarratge.
- A 12642 Resistència de l'estructura de la carrosseria dels vehicles.
- A 12.195-2 Cingles d'amarratge de fibres sintètiques.
- A 12.195-3 Cadenes d'amarratge.
- A 12.195-4 Cables d'acer d'amarratge.
- ISO 1161, ISO 1496 Contenidor ISO.
- A 283 Caixes mòbils.
- A 12641 Lones.
- EUMOS 40511 Pals-teleros.
- EUMOS 40509 Empaquetat per a transport.

Gràcies a tot l'equip per la seva disponibilitat i aportacions en els dies realitzats