Grues

02 / 07 / 2019 Serveis
Grues
Gestions el projecte porta a porta, amb grues sobre camió o autogrues fins a 500 ton.
Responsable de maniobra per coordinar tot els treballs
Gòndoles grua per al seu transport especial sigui manipulat i transportat pel mateix vehicle
Servei nacional, local i illes
Truqui'ns, realitzarem la visita tècnica, analitzarem el treball i l'assessorem amb les possibles opcions d'execució, tot això sense cost.