La nostra flota de transports

La nostra flota

Vehicles per a transport convencional

Vehicles de diferents tonatges i volums; Furgonetes per a transports express, totalment dedicat; Camions amb lona corredissa per a càrrega superior, lateral o posterior, amb porta elevadora per a distribució local i nacional; Tràilers amb semi-remolcs plataforma, góndola, lones extensible a l'ample, la seva mercaderia viatjarà coberta tot i ser especial.

Vehicles per a transport amb grua

Camions i tràilers amb grua amb Jip per a trasllats industrials, càrrega de maquinària, transports especials, càrrega pesada combinades amb semi-remolcs de tot tipus; góndoles i plataformes extensibles i semi-remolcs curts per a maniobres d'espais reduïts. Comptem amb grues amb capacitat de realitzar per si mateixa la verticalització de dipòsits

Plataformes fins a 40 tones

Plataformes des de 8 mts fins a 29 mts i fins a 40 tones de capacitat de pes. Amb portes laterals, puntals o llises Perfectes per al transport de càrregues on predomina el llarg; vareta, canonada, dipòsits o fins i tot maquinària industrial pesada

Gòndoles extensibles fins a 24 tn

Vehicles de diferents tonatges i volums; Furgonetes per a transports express, totalment dedicat; Camions amb lona corredissa per a càrrega superior, lateral o posterior, amb porta elevadora per a distribució local i nacional; Tràilers amb semi-remolcs plataforma, góndola, lones extensible a l'ample, la seva mercaderia viatjarà coberta tot i ser especial.

Gòndola extensibles fins a 90 tones amb eixos giratoris

Gòndoles des de 2 fins a 6 eixos giratoris mitjançant comandament via ràdio, condicionades per al transport especial d'embarcacions, dipòsits de gran volum i pes, maquinària i càrrega pesada; maquinària ferroviària; maquinària obres pública, construcció i pavimentació . Extensible a l'ample permetent realitzar càrrega de gran alçada de caldeleria metàl·lica i plàstica així com transformadors.