Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Si continues navegant, acceptes les condicions. Més informació Acceptar
(+34 ) 935 880 970

Política de privadesa a les xarxes socials

1. Informació sobre els corresponsables del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de TRANSPORTES ÁNGEL VELASCO, SL i TRANSPORTES ESPECIALES ANRI, SL, en xarxes socials

De conformitat amb el deure d'informació establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) TRANSPORTES ÁNGEL VELASCO, SL i TRANSPORTES ESPECIALES ANRI, SL, en endavant els Corresponsables volen posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial dels CORRESPONSABLES d’aquesta. L'accés i ús per l'usuari d'aquesta pàgina oficial dels CORRESPONSABLES suposa que accepta expressament aquesta política de privadesa i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que es preveu en la mateixa.

2. Dades de menors d’edat o persones incapacitades.

L’accés i el registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de forma que igualment queda prohibit l’accés i l’ús dels menors de catorze (14) a la pàgina oficial dels CORRESPONSABLES d’aquesta. Per la seva banda, si l’usuari es troba incapacitat, els CORRESPONSABLES adverteixen que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial dels CORRESPONSABLES. Els CORRESPONSABLES quedaran expressament exonerats de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i persones incapacitades, i dita responsabilitat serà dels seus representants legals en cada cas.

3. Identificació de la raó social dels corresponsables del fitxer

S’informa l’usuari que els CORRESPONSABLES amb domicili social: C/ Domènech i Muntaner 10-11 - 08191 RUBI (Barcelona), tenen la condició de corresponsables dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial dels CORRESPONSABLES en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l'entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.

4. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari als CORRESPONSABLES a través de la seva pàgina oficial, i formaran part d'un tractament de dades responsabilitat dels CORRESPONSABLES amb la finalitat d’oferir-li informació dels CORRESPONSABLES per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, enviament de butlletins a aquells usuaris que s’hi subscriguin, intercanviar informació amb els CORRESPONSABLES i altres usuaris, i establir comunicacions amb tercers.

Des del moment en què l’usuari utilitza la present pàgina oficial, presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals pels CORRESPONSABLES per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix aquesta política.

L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina oficial dels CORRESPONSABLES en aquesta xarxa social, per tant, en cas que l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà de fer-la servir ni proporcionar les seves dades personals.

A través d'aquesta pàgina oficial dels CORRESPONSABLES l'usuari pot compartir texts, fotos, vídeos i altre tipus d'informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, aquesta política i les normes de la plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial dels CORRESPONSABLES dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat dels quals li pertanyin o respecte de les quals ostenti l'autorització de tercers.

Els CORRESPONSABLES tindran dret a eliminar de la present pàgina oficial –de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari– qualssevol continguts publicats per l'usuari quan aquest infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la plataforma.

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals ELS CORRESPONSABLES tinguin prevista la realització de cessions o comunicacions de dades

S'adverteix a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial dels CORRESPONSABLES a la xarxa social podrà ser coneguda pels altres usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari a la pàgina oficial dels CORRESPONSABLES en aquesta xarxa social seran objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

Els CORRESPONSABLES únicament tenen prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagin de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Altres tercers prestadors de serveis

Els CORRESPONSABLES adverteixen a l’usuari que aquestes entitats només són responsables i garanteixen la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades segons la present política, respecte a les dades de caràcter personal que recullen de l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que puguin efectuar-se, tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors dels serveis de la societat, de la informació a la qual poguessin accedir, en raó de la presentació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hipervincles a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui, a través d’hipervincles els CORRESPONSABLES remeten als usuaris adherits a aquesta pàgina oficial.

7. Qualitat de les dades

Els CORRESPONSABLES adverteixen l’usuari que, malgrat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari, en tot moment, haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i vertaderes. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privadesa de tercers a la pàgina, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial dels CORRESPONSABLES d’aquesta.

8. Drets que assisteixen l’interessat

Dret a eliminar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es) si considereu que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

 9. Altra informació d’interès

Els CORRESPONSABLES podran modificar i/o substituir, en qualsevol moment, la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la publicada actualment i recollida aquí. Per això, l’usuari haurà d’accedir-hi periòdicament amb el fi de mantenir-se actualitzat.

L’usuari pot contactar amb els CORRESPONSABLES Mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte:

Corresponsable 1:

Denominació social: TRANSPORTES ÁNGEL VELASCO, SL

Domicili social: C/ Domènech y Muntaner, Nau 10-11 - 08191 Rubí (Barcelona)

Correu electrònic: lopd@angelvelasco.com

Corresponsable 2:

Denominació social: TRANSPORTES ESPECIALES ANRI, SL

Domicili social: C/ Domènech i Muntaner, Nau 10-11 - 08191 Rubí (Barcelona)

Correu electrònic: lopd@angelvelasco.com

Així mateix, l’usuari pot consultar les nromes i polítiques publicades pels titulars de la xarxa social per a l’ús d'aquesta.